Jakie zalety ma podręcznik Poznać przeszłość oferowany przez wydawnictwo Nowa Era

Na polskim rynku wydawniczym dostępnych jest wiele podręczników przeznaczonych do używania w szkołach ponadpodstawowych. Wydawnictwo Nowa Era jest znane ze sprzedaży książek atrakcyjnych wizualnie, które przyciągają uwagę uczniów. Jedną z interesujących propozycji jest podręcznik “Poznać przeszłość 3“. Dotyczy on podstawowego zakresu historii omawianego w klasach 3. liceum ogólnokształcącego i technikum. Propozycji wydawnictwa Nowa Era warto przyjrzeć się bliżej.

Książka zachęcająca do nauki

Już pierwszy z książką “Poznać przeszłość 3” jest niezwykle pozytywny. Wydawnictwo ma nowoczesny wygląd i bardzo czytelny układ, przypominający czasopismo branżowe. Najważniejsze informacje są wyróżniane kolorystyczne lub specjalnym krojem czcionki. Na każdej stronie można znaleźć ilustrację, schemat, wykres lub tabelę, która ma za zadanie ułatwić przyswajanie wiedzy. W związku z tym uczniowie nie muszą czytać długich tekstów, a zajęcia w szkole mogą być atrakcyjne, szczególnie przy uzupełnieniu o komentarz nauczyciela i inne pomoce naukowe.

Ćwiczenia utrwalające wiedzę

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” powstał przy współpracy trojga autorów: Jarosława Kłaczkowa, Anny Łaszkiewicz i Stanisława Roszaka. Zwracają oni szczególną uwagę na prezentację materiału w chronologiczny sposób. Kolejne zagadnienia mogą być wykorzystywane przez pedagoga w celu tworzenia tematów lekcji dostosowanych do treści podręcznika. Każdy dział w książce ma podobny wygląd, dzięki czemu młodzi ludzie mogą szybciej zapamiętywać najważniejsze wiadomości. Na końcu działów autorzy zamieszczają podsumowania oraz ćwiczenia, które są przydatne podczas utrwalania wiedzy oraz przygotowywania się do sprawdzianów.

Inspiracja do poznawania historii

Wydawnictwo Nowa Era promuje książkę “poznać przeszłość 3 (tania książka i szybka wysyłka!)” jako pomoc naukową, która powinna być używana we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Z pewnością jest to pozycja, z którą uczniowie powinni zaprzyjaźnić się na dłużej, bez względu na to, czy zdecydują się przystąpić do egzaminu dojrzałości z historii. Może być to pierwszy krok do samodzielnego rozszerzania swojej wiedzy w kolejnych latach nauki.