Jak skutecznie uczyć historii w szkołach ponadpodstawowych

Zachęcenie uczniów do zgłębiania historii to nie lada wyczyn, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych. Młodzi ludzie często przejmują poglądy osób dorosłych i nie chcą poznawać szczegółowych przyczyn wydarzeń odległych w czasie. Sytuacja polityczna jest często dla nich niezrozumiała, a wyjaśnienie skutków działań osób znanych z historii świata wymaga dużej ilości czasu. Dlatego nauczyciele szukają wsparcia w postaci nowoczesnych pomocy naukowych. Wydawnictwo Nowa Era proponuje podręcznik “Poznać przeszłość 3“. Powinien być on stosowany we wszystkich liceach ogólnokształcących oraz technikach.

Historia z ciekawym komentarzem

Nauka w szkole będzie bardziej efektywna, jeśli wiedza będzie prezentowana w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi. Wymagania te spełnia książka “Poznać przeszłość 3”. Zawiera dużą ilość ilustracji, map oraz tabel, w tym przedstawiających dane statystyczne. Wydarzenia są ułożone chronologicznie, a także są opatrzone komentarzami ułatwiającymi zrozumienie skomplikowanych procesów społecznych i politycznych. W przypisach uczniowie mogą znaleźć propozycje dodatkowych publikacji książkowych, za pomocą których można na bieżąco rozszerzać swoją wiedzę.

Treść podzielona na mniejsze fragmenty

Autorami podręcznika “poznać przeszłość 3 (sprawdź cenę i zamów!)” są następujące osoby: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak. Współpraca kilku autorów zaowocowała dostosowaniem treści do percepcji młodych ludzi. Tematy są podzielone na krótkie fragmenty i mają podobny układ. Uczeń nie musi czytać dużych ilości tekstu, lecz może zapoznać się z fragmentem wiedzy przedstawionej prostym językiem. Pod każdym ważnym tematem zamieszczono podsumowania oraz ćwiczenia ugruntowujące wiadomości poznawane na zajęciach w szkole.

Uzupełnianie wiedzy poza szkołą

Powyższe ułatwienia powodują, że nauka historii nie jest monotonna. Książka “Poznać przeszłość 3” zachęca młodzież do samodzielnej pracy w domu, a także korzystania z nowych źródeł informacji, w tym popularnych serwisów online. Dzięki temu propozycja wydawnictwa Nowa Era to jedna z najlepszych publikacji, jakie mogą być wykorzystywane na lekcjach historii w szkołach ponadpodstawowych.