Atrakcyjne lekcje historii przy wykorzystaniu podręcznika Poznać przeszłość 3

Wydarzenia historyczne zajmują czas antenowy różnych stacji telewizyjnych. Wiele osób analizuje przeszłość i prezentuje swoje wnioski w książkach, na łamach gazet oraz w serwisach internetowych. Młodzi ludzie często są zainteresowani zgłębianiem wiedzy historycznej, ale ogrom materiału sprawia, że nie potrafią oddzielić wydarzeń istotnych od drugorzędnych. W szkołach przewodnikiem ucznia powinien być nauczyciel wskazujący metody studiowania wiedzy oraz wiarygodne źródła informacji. Może w tym pomóc też odpowiedni podręcznik, taki jak “Poznać przeszłość 3“. Jest to książka przeznaczona do używania w klasach 3. liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wpływ historii na przyszłość

Historia młodym ludziom wydaje się odległa i bez związku z ich aktualną sytuacją życiową. Książka “Poznać przeszłość 3” stara się pokazać, że warto poznawać przeszłość po to, aby wyciągać bardziej trafne wnioski przydatne w przyszłym życiu osobistym lub karierze zawodowej. W wielu domach wywiązują się dyskusje związane z okresem II wojny światowej lub sytuacją polityczną panującą na początku XX wieku. Podręcznik “Poznać przeszłość 3” obejmuje okres od 1815 do 1939 roku. Wspiera młodzież i może dawać argumenty do rozmów z osobami bardziej doświadczonymi życiowo.

Łatwe przyswajanie wiedzy

“Poznać przeszłość 3” to książka przygotowana przez znane wydawnictwo Nowa Era we współpracy z trojgiem autorów: Jarosławem Kłaczkowem, Anną Łaszkiewicz i Stanisławem Roszakiem. Ma nowoczesny układ i atrakcyjną szatę graficzną. Uczniowie nie muszą czytać dużych ilości tekstu jednorazowo, bo poszczególne tematy są podzielone na mniejsze fragmenty. W każdym dziale znajdziemy wiele ilustracji, map i schematów ułatwiających zrozumienie przyczyn oraz skutków wielu procesów politycznych. Autorzy dołączają swój komentarz oraz proponują uczniom korzystanie z dodatkowych źródeł informacji, w tym książek i serwisów internetowych. 

Nowoczesny sposób nauki historii proponowany w podręczniku “Poznać przeszłość 3” może przypaść do gustu wielu uczniom. Książka jest doskonałym narzędziem pracy i wsparciem dla nauczyciela na zajęciach w szkole. Dlatego jest to pozycja uzyskująca coraz bardziej pozytywne opinie zarówno wśród pedagogów, jak i rodziców dzieci, którym zależy na rzetelnym przekazywaniu wiedzy historycznej.